Vår teknik

Patenterad teknologi inom rullformning
- världsomspännande patent

ORTICs teknik

ORTIC AB tillverkar maskiner för rullformning av plåt. Förenklat innebär det att en plan plåt stoppas in i en maskin och sedan kommer ut i den form som beställaren önskar. Plåten kan vikas, veckas, stansas och profileras så att den med traditionell teknik formas till t ex en gardinstång, ett stuprör eller hyllfästen. Med den nya avancerade och dynamiska 3D-rullformningstekniken kan en mängd nya områden som kräver variabla former identifieras.

Rullformning är en produktionsmetod där profiler formas genom att plåten får passera en serie formande vals-par. Det förekommer alltså ingen valsning utan enbart en profilvikning. Den successiva formningen gör att rullformning är skonsamt för materialet som bearbetas och att samtliga metalliska material kan formas med tekniken oberoende av dess hållfasthet.

Traditionell rullformning (2D) innebär att plåten passerar en serie valspar som succesivt ändrar den plana ingående plåten till slutligt efterfrågad form. Profilens form är den samma längs hela dess längd.

Den nya tekniken för avancerad dynamisk rullformning (3D) innebär att den ingående plåten passerar ett antal individuellt rörliga datastyrda formningspar som gör att färdig profil kan variera längs dess längd. Teknik utvecklad av ORTIC ger även möjlighet att kröka profilen under pågående rullformning.

Skillnaden mellan 2D- och 3D-rullformning är att 2D-teknik ger ett konstant tvärsnitt längsmed profilen medan det för 3D-teknik varieras. Den nya 3D-tekniken är även väldigt flexibel då profiler med olika geometri kan tillverkas genom att endast justera styrningen av formningsrullarnas rörelser.

Miljö - Vi gör världen grönare!

Mindre åtgång av

 • Material
 • Energi
 • Kemikalier
 • Transporter

Lättare och starkare produkter

 • Lättare hantering
 • Lägre bränsleförbrukning
 • Hög lastkapacitet
 • Mer optimerade konstruktioner och strukturer

Den nya 3D-tekniken

 • All formning sker i kallt tillstånd
 • Hög produktivitet, från coil till färdig produkt i upp till 20 meter/minut
 • Bra arbetsmiljö, med bl. a. låga nivåer av buller
 • Mer optimerade konstruktioner och strukturer