Om ORTIC

ORTIC har en lång histora. Företaget grundades 1984 av teknologie doktor Lars Ingvarsson.

Tidslinje


2017

Vi levererade vår första maskin för rullformning av koniska produkter. Maskinen i detta fall är speciellt anpassad för tillverkning av belysningsstolpar i längder från 2,5- 12 meter med integrerad lasersvetsning för bästa produktivitet och prestanda. 

2016

Vi arbetar kontinuerligt med olika kunduppdrag avseende FE-simuleringar och de kompletteras inte sällan med tillverkning av prototyper i vår egen 3D rullformningsmaskin.

2013-2015:

ORTIC tar fram ett nytt koncept för att tillverka 3D-profiler till Automotive-industrin. Samtidigt har man utvecklat och förfinat modeller för FEM simulering.

2011:

ORTIC påbörjar byggnationen av sin egna 3D-rullformare. ORTICs patenterade 3D-teknik är en innovation inom rullformningstekniken som möjliggjort tillverkning med variabla tvärsnitt i krökta former. Tillverkningsmetoden är kostnadseffektiv, rationell och mycket väl lämpad att forma de höghållfasta och ultrahöghållfasta stål som ökat i användning under senare år.

2009:

ORTIC utvecklar en exklusiv och unik maskin som möjliggör en mycket snabb tillverkningsprocess som kan användas för en rad olika produkter, exempelvis belysningsstolpar. Tillverkningsmetoden som bygger på en patenterad teknik möjliggör i detta fall en unik stolpkonstruktion som bidrar till ökad trafiksäkerhet genom att stolpen trots sin styrka är eftergivlig om den träffas av ett fordon. Samtidigt bygger ORTIC sin första 3D-demonstrator, som ställs upp på Högskolan Dalarna.


2002-2004:

3D-tekniken utvecklades ytterligare i samband med att maskiner togs fram för att lägga tak på Budapest Arena och sex OS-arenor i Aten. Dessa rullformningsmaskiner placerades i containrar för att enkelt kunna förflyttas till olika byggplatser världen över. 2004 fick Lars Ingvarsson och ORTIC tillsammans med det tyska företaget Bemo Systems GmbH ett hedersomnämnande vid Swedish Steel Prize.

2001:

1:a generationens 3D-teknik utvecklades i samband med att ORTICs tyska kund BEMO år 2001 efterfrågade en maskin som kunde tillverka koniska takpaneler till flygplatsen i Charlotte, North Carolina, USA.


1984-2000:

Sedan 1984 har ORTIC levererat kompetens och maskiner för 2D-rullformning av plåt till kunder med mycket högt ställda krav på specialanpassning och prestanda. Rullarna är unika och varje maskin kan bestå av flera hundra rullar. Maskinerna kan utrustas med flera utbytbara rullkassetter för produktion av fler detaljer.

1984:

ORTIC grundades 1984 som ett dotterbolag inom SSAB. Teknologie doktor Lars Ingvarsson var verksam vid KTH och det är hans forskning om restspänningar vid bockning av plåt som ligger till grund för ORTICs framgångar. Företagsnamnet ORTIC är benämningen på den unika mjukvara som räknar ut rullarnas utformning och korrigerar de spänningar som uppstår i materialet.​​​​​​

ORTICs historia

Lars Ingvarsson

Lars Ingvarsson, teknologie doktor och docent vid KTH, har haft mycket stor betydelse för kompetens- och teknikutvecklingen inom området rullformningsteknik.

Genom sitt forskningsarbete på 70-talet kring uppkomsten av egenspänningar och dess effekter vid kallformning av stål lades grunden till programvaran ORTIC – Optimized Rollforming Technology Imperfections Calculated.

1978 anställdes Lars på SSAB i Borlänge och kom snart i kontakt med rullformningstekniken, ett område där han idag är en internationell förgrundsgestalt.

1984 startades ORTIC med SSAB som ägare och år 2000 köpte Lars Ingvarsson loss ORTIC.

Numera är Lars en glad pensionär och ägnar största delen av sin tid i Spanien.

Citat: – Det är en ny generation ingenjörer nu som har nya programvaror som jag inte hänger med på. Men med jämna mellanrum besöker han ORTIC i Borlänge och delar med sig av sin gedigna erfarenhet och kunskap.

ORTICs grundare

  • Polhemspriset 2005
  • Silverbalken 2005
  • Årets företagare 2005
  • Swedish Steel Prize –hedersomnämnande 2004

Priser tilldelade

Polhemspriset 2005

Lars Ingvarsson tilldelades 2005 Polhemspriset, ett prestigefyllt uppfinnarpris som delas ut vartannat år och består av en guldmedalj och en penningsumma (125 000 kr).
Lars Ingvarsson löste problemet i badrummet, när han försökte hålla fast en våt tvål. Sex månader senare hade han utvecklat en maskin som kan forma höghållfast stål i tre dimensioner.
Namnkunniga uppfinnare som t.ex. Baltzar von Platen och Hannes Alfvén har tidigare tilldelats priset sedan det instiftades 1878.

Motivering till priset:
”Lars Ingvarsson har under de senaste åren utvecklat en avancerad teknik att med hjälp av rullformning forma stålplåt i dubbelkrökta profiler med variabel profilform, dvs 3D-strukturer. Tekniken är väl lämpad att forma morgondagens höghållfasta stålplåt såväl i kolstål som rostfritt stål. Tekniken nyttjades med lyckat resultat i samband med byggandet av flera anläggningar vid sommar-OS i Aten 2004.”

Silverbalken 2005

Tilldelades 2005 Silverbalken av Stålbyggnadsinstitutet på Stålbyggnadsdagen den 27 oktober 2005 i Malmö.

Motivering till priset:
”Lars Ingvarsson har med sitt arbete lagt grunden för att ytterligare vidga stålets användning som konstruktionsmaterial. Med uppfinningsrikedom, kunnande och förmåga att omsätta idé till handling har Lars utvecklat en ny metod för rullformning som möjliggör krökta profiler med variabelt tvärsnitt. Med metoden accentueras stålets egenskaper som material både ur ett estetiskt och produktionstekniskt perspektiv”.

Årets företagare i Borlänge 2005

Lars Ingvarsson mottog 2005 utmärkelsen Årets Företagare i Borlänge.
​​​​​​​
Motiveringen till priset var bland annat att ORTICs nya metoder för rullformning ”har satt Borlänge på kartan”.

Swedish Steel Prize – hedersomnämnande 2004

Utöver de fyra vinnarkandidaterna valde juryn till Swedish Steel Prize 2004 att dela ut ett hedersomnämnande till ORTIC för att i samverkan med det tyska bolaget Bemo Systems GmbH ha utvecklat en metod för att bearbeta höghållfasta stål genom rullformning av dubbelkrökta profiler med variabel profilform.