Om ORTIC

ORTIC har en lång histora. Företaget grundades 1984 som ett dotterbolag inom SSAB.

Tidslinje


2022
Företaget utvecklas starkt och antalet anställda ökar från 9 till 15. Försäljningen når nya nivåer och flera stora kontrakt knyts.

2021
Utvecklingen inom traditionell rullformning tar ytterligare fart. VD köper en större andel av företaget och går därmed in i en ny fas där företaget är ledarägt.

2018-2020
Företaget ändrade huvudfokus från utveckling av 3D-maskiner och teknik inom det området till att mer utpräglat fokusera på traditionell rullformning. Detta innebar att företaget fokuserat började sälja några olika storlekar av standardiserade maskiner samt att service hos kund stärktes. Ortic visar 2020 positivt resultat.


2017

Vi levererade vår första maskin för rullformning av koniska produkter. Maskinen i detta fall är speciellt anpassad för tillverkning av belysningsstolpar i längder från 2,5- 12 meter med integrerad lasersvetsning för bästa produktivitet och prestanda. 

2016

Vi arbetar kontinuerligt med olika kunduppdrag avseende FE-simuleringar och de kompletteras inte sällan med tillverkning av prototyper i vår egen 3D-rullformningsmaskin.

2013-2015:

ORTIC tar fram ett nytt koncept för att tillverka 3D-profiler till Automotive-industrin. Samtidigt har man utvecklat och förfinat modeller för FEM simulering.

2011:

ORTIC påbörjar byggnationen av sin egna 3D-rullformare. ORTICs patenterade 3D-teknik är en innovation inom rullformningstekniken som möjliggjort tillverkning med variabla tvärsnitt i krökta former. Tillverkningsmetoden är kostnadseffektiv, rationell och mycket väl lämpad att forma de höghållfasta och ultrahöghållfasta stål som ökat i användning under senare år.

2009:

ORTIC utvecklar en exklusiv och unik maskin som möjliggör en mycket snabb tillverkningsprocess som kan användas för en rad olika produkter, exempelvis belysningsstolpar. Tillverkningsmetoden som bygger på en patenterad teknik möjliggör i detta fall en unik stolpkonstruktion som bidrar till ökad trafiksäkerhet genom att stolpen trots sin styrka är eftergivlig om den träffas av ett fordon. Samtidigt bygger ORTIC sin första 3D-demonstrator, som ställs upp på Högskolan Dalarna.


2006

Företaget köps och kommer under en tid ingå i Ortic group med starka privata ägare som satsar på utveckling av 3D tekniken för rullformning2002-2004:

3D-tekniken utvecklades ytterligare i samband med att maskiner togs fram för att lägga tak på Budapest Arena och sex OS-arenor i Aten. Dessa rullformningsmaskiner placerades i containrar för att enkelt kunna förflyttas till olika byggplatser världen över. 2004 fick ORTIC tillsammans med det tyska företaget Bemo Systems GmbH ett hedersomnämnande vid Swedish Steel Prize.

2001:

1:a generationens 3D-teknik utvecklades i samband med att ORTICs tyska kund BEMO år 2001 efterfrågade en maskin som kunde tillverka koniska takpaneler till flygplatsen i Charlotte, North Carolina, USA.


1984-2000:

Sedan 1984 har ORTIC levererat kompetens och maskiner för 2D-rullformning av plåt till kunder med mycket högt ställda krav på specialanpassning och prestanda. Rullarna är unika och varje maskin kan bestå av flera hundra rullar. Maskinerna kan utrustas med flera utbytbara rullkassetter för produktion av fler detaljer.

1984:

ORTIC grundades 1984 som ett dotterbolag inom SSAB. Genom forskningsarbete kring uppkomsten av egenspänningar och dess effekter vid kallformning av stål lades grunden till programvaran ORTIC: Optimized Rollforming Technology Imperfections Calculated som räknade ut rullarnas utformning och korrigerade de spänningar som uppstår i materialet.​​​​​​