Verktygskonstruktion

ORTIC har flera erfarna konstruktörer med gedigen kunskap i konstruktion av rullformningsverktyg.
Vi arbetar i Copra RF och kan när så önskas även komplettera arbetet med simulering innan slutlig tillverkning sker.

Vi har även byggt en egen rullformningsmaskin för att kunna driftsätta kunders nya rullsatser i kassetter innan leverans. Detta minskar behovet av tid i kundens produktionsmaskin för driftsättning.

Vi kan direkt göra detta vid komplement med kassetter av Ortic standardtyper VV40, VV50, VV63/70.
Om kunden önskar driftsättning i andra kassetter, ex från annan leverantör, kan vissa anpassningar krävas och detta måste utredas från fall till fall.

Allt för att underlätta idrifttagningen och minimera stillestånd i produktion.

Kontaktuppgifter

Rågåkersgatan 5
781 74 Borlänge

+46 (0)243 23 33 40
info@ortic.se